top of page
Äta.gif

Varför detta fokus på ätandet?

Äta - en viktig indikation på hästens välbefinnande - indikation och tidig upptäckt i HoofSteps anda.

Cirka 50% av hästens liv ägnas åt ätande - åtminstone innan den blev tämjd av människan.

Därefter fick hästen anpassa sig till de nya förhållandena och vi tog ansvaret för hästens välbefinnande.

Varför är det så viktigt med ätandet?

I den här korta artikeln går vi igenom grunderna för hästens ätande och hur det kan påverka olika aspekter av hästens liv. Detta är också en introduktion i hur HoofStep® kan hjälpa dig att förstå hästens specifika ätbeteende och övervaka hälsosamma ätmönster. Ätstörningar är en viktig tidig indikation på många allvarliga problem med hästen, som infektion, kolik och sår. Därför använder HoofStep® ätandet som en primär indikator på hästens välbefinnande.

Grunderna

Hästen äter naturligtvis 40-70% av tiden under de olika perioderna av dagen.

Saliv utsöndras endast i närvaro av mat under tuggande och är avgörande för god matsmältning.

Matsmältningssystemet består av en liten mage och en stor baktarm för jäsning.

Matsmältningssystemet är mycket känsligt för förändringar och är väl anpassat till högt fiberinnehåll och kontinuerligt intag av mat. Längre tider av svältande, oregelbundna eller plötsliga förändringar i matintaget eller innehållet kan få allvarliga konsekvenser av hästens välbefinnande.

 

På djupet

Flera aspekter av hästens relation till mat påverkar både mental och fysisk status. Eftersom hästen matsmältningssystemet är känsligt påverkar alla förändringar i matintaget hästens välbefinnande.

Förändring i ätmönster

Det är viktigt att förstå orsakerna till förändringen i ätbeteendet hos din häst. Faktum är att en tidig indikation på ätförändring kan förhindra mycket allvarliga problem. Orsaken kan vara begränsad tillgång till vatten eller mat, hög feber eller när förändringar i rutiner eller stressande situationer inträffar. Eller bara smärta när hästen äter, på grund av ett problem i munnen eller tänderna, om det gör ont att svälja eller problem med magen eller matsmältningssystemet.

Icke optimal utfodring

Ätproblem kan också uppstå utan att ätmönstret ändras. I vissa regioner kan variationerna i väder under året göra gräset mycket olika när det gäller näring. Men de vanligaste problemen beror på att vi inte har optimala rutiner eller resurser för att klara hästens krav. Liksom att mat inte ges tillräckligt ofta, matsituationen är stressande eller att andelen gräs mot spannmål är för låg.

Lösningen

HoofStep® mäter hästens tuggningar, ätmönster och beteende under dagen, varje vecka - hela tiden. Detta gör det möjligt att upptäcka både långsamt föränderliga problem och mycket akuta förändringar. Som:

 • Hög feber

 • Kolik (se en separat artikel från HoofStep®), magsår eller andra problem i matsmältningen

 • Problem med tänder, mun eller sväljandet

 • Fång (se en separat artikel från HoofStep®)

 • Hästen är stressad av t.ex. förhållanden ändrats eller mobbning från andra hästar

 • Hästen är oförmögen att äta för att den t.ex. fastnat eller blivit oförmögen att röra sig

 • Hästen kan inte dricka för t ex fekal i vattnet eller den smakar dåligt

 • Förändring i miljö eller rutiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att förstå det normala beteendet hos hästen kan du också få en indikation på hur mycket tid hästen äter, vilar etc. Vilket är i sig självt en indikation på hur bra hästen klarar sig just nu och om du måste ändra något i hästens liv.

Varje häst är annorlunda och kommer att reagera olika i en specifik situation. Vi vill att du ska förstå mer om din häst och vara mer närvarande - vi ger hästen en röst!

Läs mer och på djupet om hästens ätande

 1. En bra sammanfattning av forskning kring fordringsstrategier hos sporthästar finns i ”Naturlig utfodring av sporthästar” (på engelska)

 2. Mer specifik läsning i (på engelska):

  1. Frekvent utfodring kan minimera sår

  2. Hästens matsmältningssysem är en livsmedelsfabrik

  3. Hypersalivering hos hästar

  4. Sädesassocierade störningar hos hästen

Graf öve hästars ätande under dagen

Procentandel av tid som spenderas i fyra grundbeteenden under dagen (Källa: Boyd et al., 1988)

Äta-App.gif
bottom of page