top of page
Äta.gif

Ätandet - en viktig indikator för hästens välmående. Indikation och tidig upptäckt av problem i HoofSteps anda.

Ungefär 50% av hästens live spänderas i ätande - i vilket fall innan hästen domestiserades av människan.

Efter det har hästen tvingats anpassa sig efter nya villkor och vi blev ansvariga för hästens välbefinnande.

fång.gif

Laminitis - prompt detection helps stop irreversible destruction - indication and early detection the HoofStep way

 

Between 7 to 14% of horses worldwide develop laminitis sometimes during their life. It is a serious condition that can be lethal. Even if the horse recovers from laminitis the hooves affected will never be the same as before.

Colic - indication and early detection the HoofStep way.

 

Winter season is colic season.

 

With no fresh grass, muddy or snowy pasture and dropping temperature there risk factor for colic increases.

Kolik_6897_edited.jpg
bottom of page